Hofstad VVS - din rørlegger i Trondheim

Sanitæranlegg

Vi kan sanitæranlegg!

Hofstad VVS kan levere alle typer sanitæranlegg.

Vi tar oss av alle rørinstallasjoner i din bolig, enten det er nybygg eller oppussing og modernisering av gammelt.
Ta kontakt for eventuell befaring og et godt tilbud – send oss en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg!

Ofte stilte spørsmål

Sanitæranlegg er et "nettverk" som omfatter rørledninger for forbruksvann til private og offentlige, samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse ledningene. Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitæranlegg.

Bygningens bruksvannforsyning skjer gjennom en stikkledning fra utvendig hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen skal ha en utvendig hovedstengeventil. Innenfor kjellerveggen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen ved vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren fordeles vannet i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til det enkelte tappested eller sanitærutstyr via koplingsledninger. Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, bør det være en stengeventil ved inntaket til hver enkelt av disse. En kaldtvannsledning føres frem til varmtvannsberederen, hvor vannet blir varmet opp, og fra berederen er det varmtvannsledninger til det enkelte utstyr.

Bestill befaring

Shopping Basket

Bestill befaring